ביטוח מנהלים ופנסיה

»
»
ביטוח מנהלים ופנסיה

האם חשבת פעם על היום שאחרי פרישתך מהעבודה? או ליום שבו לא תוכל יותר לעבוד?

פוליסת ביטוח מנהלים : מאפשרת לשמור על רמת החיים וההמשכיות הכלכלית שלך ושל משפחתך בעת פרישה, מוות חו"ח  ובעת אובדן יכולת העבודה וההשתכרות .

ביטוח מנהלים הוא למעשה סוג של ביטוח חיים, הכולל מרכיב חיסכון ונכות (אבדן כושר עבודה). מבוסס על יחסי עובד-מעביד ועל הפרשות שני הצדדים (מרכיבי פיצויים ותגמולים).
הפרמיה מוקצית לסיכונים שונים אולם המרכיב העיקרי בביטוח זה הוא חיסכון לגיל פרישה. 

ביטוח זה מאושר כקופת ביטוח לפי תקנות מס הכנסה, וזכאי להטבות מס שונות הן לעובד והן למעביד.

 

קרן פנסיה : היא אפיק חסכון לטווח ארוך המקנה לחוסך ולשאיריו קצבה לשארית חייהם, מרגע הגיעו של החוסך לגיל פרישה, או קצבת שארים לשאריו - אם נפטר לפני גיל פרישה.  קרן הפנסיה מכסה בפני נכות (אבדן כושר עבודה ) וזאת בהתאם לגיל המבוטח .  מטרתה  להבטיח לך או לשאיריך הכנסה חודשית לכל החיים במקרה של פרישה, נכות, או במקרהחלילה של מוות.  הכול בכפוף להוראות תקנון הקרן.