שירות לקוחות

»
שירות לקוחות

ניתן לקבל מענה בתחום הביטוח האלמנטרי וכן בתחום החיים והפנסיוני

ביטוח אלמנטארי, רכב/דירות/עסקים - סברינה,נהידה,נויה,פרי - 074-7355320 

ביטוח חיים/פנסיוני - אתי, נטלי -0747355206, 074-7355322