קרן השתלמות

»
»
קרן השתלמות

קרנות השתלמות הפכו לאחד ממכשירי החיסכון החשובים והמשתלמים במשק. זהו האפיק היחיד, שאינו לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.

קרן השתלמות, הפכה לתוכנית חיסכון אטרקטיבית במיוחד לטווח בינוני. ניתן למשוך את כספי קרן ההשתלמות בתום  6 שנים .

הפקדותיו של המעסיק לקרן ההשתלמות מוכרות למס, כל עוד הפקדות המעסיק והעובד יחדיו הן בגובה של עד עשרה אחוזים משכר העובד ברוטו. החלוקה הפנימית הינה עד לגובה של 2.5% מהשכר ברוטו - הפרשה של העובד, ועד לגובה של 7.5% מהשכר ברוטו - הפרשה של המעסיק. המעסיק יכול להפריש לכל היותר עד פי שלושה מהעובד. ישנן תקרות הפקדה שנתיות המתעדכנות מעת לעת.  פנה אלינו ונעדכנך.

יתרונות קרן השתלמות

  • הקרן מוכרת כהוצאה במס הכנסה ופטורה ממס רווחי הון (בכפוף לתקרות שבהסדר התחיקתי)
  • אפשרות לבצע החלת ותק מהקרן הותיקה לקרן הצעירה